Nieuwe introductiecursus

De volgende infoavond gaat door op 27 mei om 19u.

In de introductiecursus kan u zich verwachten aan een reis rond de wereld en in de tijd, en een reis in uzelf, waarin de vragen aan bod komen ‘Wie is de mens ?’, ‘Hoe kunnen we samenleven met de anderen ?’ en ‘Wat doen we hier ?’. In verdere cursussen worden verschillende thema’s uitgediept. U kan het volledige programma online vinden.

Trefpunt Filosofie – New Acropolis is een internationale organisatie voor filosofie, cultuur en volunteering. Opgericht in 1957 en intussen actief in meer dan 50 landen, met als hoofddoel filosofie toe te kunnen passen, filosofie te kunnen leven.

deelnemen

Blijf je graag op de hoogte van de volgende info-avond ? Kom je graag meedoen met één van onze volgende activiteiten ? Kom je gewoon graag eens langs om kennis te maken ? Meld je dan hier aan, we kijken uit naar je komst.