Leonidas ante portas

24 januari om 20u

Voordracht

Leonidas is en blijft het archetypische voorbeeld van een held, zelfs zo’n 2500 jaar na de Slag bij Thermopylae. De sleutel voor dit succes is enerzijds te danken aan een rigoureuze opvoeding tot krijger, maar ook aan het belang van de groep en maatschappij. Daarmee stonden in deze cultuur menselijke waarden zoals moed, dienst, eer, overwinning en zelfbeheersing centraal – waarden die tegenwoordig redelijk negatief waargenomen worden omdat ze de eigen vrijheid schijnen te beperken, en bijna uit onze samenleving verdwenen zijn. Tijd om ons te laten inspireren…

De historische beschrijvingen confronteren ons met een visie op de wereld die ons begrip ver te boven gaat, en lokken geïrriteerde en gepolariseerde reacties uit. Eerst gaan wij dus fundamentele aspecten van Sparta bekijken: cultuur, geschiedenis en organisatie. Dit zal ons helpen bij de zoektocht naar de kwaliteiten van de Spartanen zoals Leonidas, waar we gaan kijken naar wat hun levenshouding was die het toeliet de heldenreis te ondernemen, wat de proeven waren die ze moesten doorstaan.

Tenslotte zullen wij dit ook in de huidige context zetten, hoe Leonidas vandaag te voorschijn zou komen als proactieve burger die voor zijn omgeving zorgt. Gebrek aan inwijding in de samenleving en aan levenslange, innerlijke ontwikkeling laat mensen vandaag soms terug zonder perspectief, doel en rol in de maatschappij. Sparta kan ons inspireren om echt burger te worden en verantwoordelijkheid te nemen voor onszelf en de hele samenleving.