Ecologie en Humanisme

De lessen van de Renaissance om het antropoceen te trotseren

19 April om 20u

Voordracht

De wereld van vandaag staat voor ongekende milieu-uitdagingen. Kunnen leringen uit het verleden ons helpen de rechtmatige plaats van de mens in de natuur in twijfel te trekken? In deze voordracht onderzoeken we de verbanden tussen de humanistische filosofie van de Renaissance en de huidige crisis van het Anthropoceen. We keren terug naar de wortels van onze relatie met de natuur om uit tijdloze leringen te putten om de ecologische uitdagingen van onze tijd aan te gaan en duurzame oplossingen te vinden voor onze gemeenschappelijke toekomst.

Drie interpretaties van dit thema zullen gelijktijdig worden aangeboden in Brussel, Leuven en Luik, in het kader van de Internationale Dag van de Aarde.