Symboliek van de lente

24 april om 20u

Voordracht

In het kader van de “Dag van de Aarde” gaat onze aandacht tijdens deze voordracht naar de lente. De uiterlijke verschijnselen van de lente zijn goed bekend, de planten groeien, aangename geuren in de lucht, de eerste warme dagen van het jaar. Maar in deze voordracht gaat het vooral over al het daaronder liggende, voor het oog niet direct zichtbare, en soms zelfs voor de ratio niet vatbare. Wij gaan kijken naar de basis van symbolisch denken als complementaire bron van kennis om dan te zien wat achter de symboliek van de lente zit. Door deze toegang komen wij dichter bij het zijn van iets, en kunnen een volledigere visie op alles wat ons omgeeft krijgen. Wij gaan ook in op vragen zoals: Hoe kunnen wij ons in het natuurlijke ritme van de natuur integreren en wat is het nut daarvan? Wat is de idee van de lentekuis en hoe is dit bedoeld? Dus een kijk op de lente die bedoeld is om de lente ook in ons Leven en Zijn te brengen.