Gezondheid

Filosofische beschouwingen

30 augustus om 20u

Voordracht

Een eerste voordracht in de reeks van ‘Filosofische beschouwingen’ zal doorgaan op woensdag 30 augustus om 20u en zal Filosofische beschouwingen over gezondheid uiteenzetten aan de hand van beschouwingen over Hygieia en Serapis en van Hippocrates en Paracelsus.