De dood

Filosofische beschouwingen

30 oktober

Voordracht

Op de één of andere manier zijn we allemaal bang voor de dood, onze eigen dood of die van een geliefd persoon. We denken daarbij direct aan droefheid.

Tijdens deze voordracht gaan we aan de hand van enkele filosofische beschouwingen van Socrates, Bouddha, Epicurus en Jorge Angel Livraga een andere blik werpen op de dood, en zelfs een poging doen hoe we zelfs van een zo moeilijk te vatten begrip als de dood praktische handelingen kunnen afleiden die tot een meer bewust leven kunnen leiden. De twee – leven en dood – maken deel uit van dezelfde medaille. Of om het in de prachtige woorden van Khalil Gibran te zeggen : ‘Als je echt de ziel van de dood wilt kennen, open je hart dan voor het leven. Want leven en dood is één, zoals de rivier en de zee ook één zijn.’