GEA stage

Group for Ecological Action

GEA stage 2021

Zin in avontuur, de grenzen van uw eigen comfortzone leren kennen en hoe met een crisissituatie omgaan? Bijvoorbeeld door eind februari een bivak te bouwen en de nacht buiten door te brengen? En tegelijkertijd vrijwilligersacties te doen voor een mooiere omgeving of om mensen te helpen die het nodig hebben? 

Trefpunt Filosofie Leuven organiseert een programma bestaande uit meerdere weekend-stages met het doel ons op elk vlak beter klaar te maken voor moeilijke situaties en om op een bepaald niveau hulp te kunnen aanbieden in het geval van een (natuur-)ramp of crisis. 

Dit start met heel praktische aspecten zoals 

  • eerste hulp in reële crisis-omgevingen
  • een kamp of een bivak op te starten (noodzakelijk in een crisisregio)
  • een nacht buiten doorbrengen
  • oriëntatie met een kaart zonder GPS

Maar het gaat ook over meer psychologische punten zoals hoe je iemand die een trauma doormaakt steun kan geven, samen als één team te handelen, communicatie binnen en organisatie van een groep etc. 

Het doel is daarbij vooral ook om u de kans te geven uzelf beter te leren kennen en dat gaat het beste in moeilijke omstandigheden zoals in een koude tent bij regen zonder iets te eten in februari. Want zulke momenten laten dikwijls onze mindere kant in ons tevoorschijn komen en die moeten wij tijdens een crisis leren beheersen.

De belangrijkste dingen zullen in korte ateliers of lessen getoond worden en dan gaan wij direct aan de slag. 

Er zijn geen voorkennissen nodig, maar wel voorbereiding en materiaal, dus voorzien wij een (online?) info-avond waar wij alles meer in detail uitleggen. 

Omdat niet alles in één weekend gegeven kan worden, zijn er meerdere stages voorzien om een brede opleiding en voldoende praktische ervaring te ontwikkelen. Om te beginnen stellen wij voor direct in het koude water te springen en eind februari een bivak te doen, met nog enkele verrassingen die op u wachten!