Hypathia

6 maart om 20u

Voordracht

In het kader van de dag van de vrouw verdiepen we ons tijdens deze lezing in het leven van verschillende vrouwelijke wetenschappers en filosofen, en in het bijzonder dat van Hypathia, wiskundige en astronoom, en hoofd van de Neoplatoonse school in Alexandrië, in een tijd waar dit allesbehalve vanzelfsprekend was voor een vrouw. Ondanks haar hoog aanzien, ook op politiek vlak, moest zij een verschrikkelijke, publieke dood ondergaan. Hoewel dit geleid heeft tot een toonbeeld van haar als feministe, gaan we hier op een filosofische manier op zoek naar de natuurlijke kracht van de vrouw, haar betrekking tot de natuur en tot wijsheid en het beleven ervan, alsook alle gevolgen van het belemmeren van deze kracht eigen aan de vrouw, en hoe dit tot onze rationele, materiële maatschappij van vandaag heeft geleid. Daarom sluiten we af met het belang en het hoe van vrouw-zijn op de meest filosofische en natuurlijke manier voor een mooie, goede samenleving.