Wat is het leven, wat is de dood? De auteur vraagt zich af wat sterft en wat overleeft in de mens.

De zomerzonnewende komt overeen met het feest van de zon, die zelf het vuur is waarvan de vlammen haar zuiverende en bevruchtende werking symboliseren.

Als historische periode kent de Renaissance geen precies begin of einde. Het is tijdens de 15e en 16e eeuw dat we de meest uitgesproken uitdrukking van diens geest vinden.

Weten dat je niet altijd helpt met materiële voorwerpen, maar dat menselijk contact, de mogelijkheid om gevoelens en ideeën te delen, tegenwoordig een van de meest gewaardeerde hulpmiddelen is in een wereld waar veel mensen zich alleen voelen.

Bijna alle oude beschavingen, die het meest geïnteresseerd zijn in de rol van de vrouw, hebben de ziel van de vrouw beschreven aan de hand van vier kenmerken die volkomen geldig zijn voor de huidige tijd.

Na de lange slaap van de winter ontwaakt de hele natuur, de vogels zingen uit volle borst, de vegetatie explodeert van kleur en leven, de zon schijnt, de regen zuivert de lucht en de aarde, spoelt de beken, de stromen en de rivieren.

Zoals alle praktische filosofieën uit de oudheid streeft het stoïcisme naar het ultieme goed waarnaar iedereen streeft: geluk.

De winterzonnewende vindt plaats op 21 december, de tijd van het jaar waarin de zon het laagst aan de horizon staat. We beleven dan de kortste dag en de langste nacht van het jaar.

De huidige gebeurtenissen, met hun economische, financiële en bevoorradingsproblemen en de stijging van de energiekosten zetten regeringen onder druk om het idee van soberheid.